Mи Можемо Све

Подржи наше циљеве

Ако делите наше вредности и желите да подржите рад удружења, то можете учинити кроз донације и директну помоћ у нашим редовним и периодичним акцијама.

Редовне акције нашег удружења су:

 „Инклузивна Србија“ – Циљ акције је промовисање инклузије у најширем смислу. Акције се спроводе једном месечно. Чланови удружења кроз лични пример едукују одређену циљну групу о инклузивном приступу у свим сферама живота.

„Позив на дијалог“ – Циљ акције је позив на поштовање закона и мењање правилника, законских и под законских аката који нису усклађени са стварним потребама особа са инвалидитетом. Акција има за циљ укључивање свих релевантних актера, доносиоца одлука, привредног, цивилног сектора. 

„Подршка појединцима“ – Циљ акције је подршка појединцима да остваре свој циљ. 

Донације су добровољне и транспарентне. Након сваке реализоване акције донатор добија извештај о утрошку средстава.  Права и обавезе између донатора и удружења могу бити регулисане уговором.

Уколико одлучите да донирате за неку конкретну акцију од горе наведених, довољно је да приликом уплате средстава наведете за коју намену су средства предвиђена.

Banca Intesa 

Број рачуна: 160-6000001377862-21

Прималац: Удружење MI MOŽEMO SVE

KOLO SRPSKIH SESTARA 3 SPRAT 3 STAN 37

21000 NOVI SAD

Сврха уплате: Донација – навести акцију коју подржавате

Skip to content