Mи Можемо Све

Друге организације цивилног друштва

НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОСОВА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СРБИЈЕ (НООИС)

https://noois.rs

ОМЛАДИНСКИ КЛУБ НООИС

https://ok.noois.rs

САВЕЗ ДРУШТАВА СРБИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ

www.savezdijabeticarasrbije.weebly.com

САВЕЗ ПАРАПЛЕГИЧАРА И КВАДРИПЛЕГИЧАРА СРБИЈЕ

www.spiks.org.rs

САВЕЗ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ СРБИЈЕ

www.cerebralnaparaliza.rs

ДРУШТВО МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ СРБИЈЕ

www.multiplaskleroza.org.rs

ИНВАЛИДСКИ СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

www.iss.rs

ЛИГА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

www.bosifest.rs

 САВЕЗ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА СРБИЈЕ

www.sobirs.org

www.dijaliza.org

САВЕЗ МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ОСОБА СРБИЈЕ

www.savezmnrosrbije.rs

САВЕЗ СЛЕПИХ СРБИЈЕ

www.savezslepih.org.rs

САВЕЗ ДИСТРОФИЧАРА СРБИЈЕ

www.distrofija.rs

САВЕЗ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ СРБИЈЕ

https://www.savezgluvihsrbije.org.rs/

РЕПУБЛИЧКО УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА СА ХЕНДИКЕПОМ

www.republickoush.rs

ЦЕНТАР ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СРБИЈЕ

www.cilsrbija.org

www.osi-press.com

МРЕЖА… ИЗ КРУГА – СРБИЈА

www.mreza.izkruga.org

САВЕЗ УДРУЖЕЊА СРБИЈЕ ЗА ПОМОЋ ОСОБАМА СА АУТИЗМОМ

www.autizam.org.rs

САВЕЗ КОШАРКАША У КОЛИЦИМА СРБИЈЕ

www.skks.rs

ФОРУМ МЛАДИХ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СРБИЈЕ

www.fmi.rs

САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА АМПУТИРАЦА СРБИЈЕ

www.s-amputirci-s.org

СПОРТСКИ САВЕЗ ИНВАЛИДА СРБИЈЕ

www.ssisrbije.rs

АЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ САВЕЗ СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ

www.nssss.co.rs

СУНЦОКРЕТ – САВЕЗ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ ВОЈВОДИНЕ             

www.cerebralna.rs

ДРУШТВО МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ ВОЈВОДИНЕ

www.dnsmv.org

САВЕЗ БУБРЕЖНИХ ИНВАЛИДА ВОЈВОДИНЕ

www.nefro.org.rs

САВЕЗ СЛЕПИХ ВОЈВОДИНЕ

https://www.ssv.org.rs/

 

Skip to content