Mи Можемо Све

МИСИЈА И ВИЗИЈА

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Мисија и визија

Удружење „Ми можемо све“ основано је са циљем да кроз ангажоване акције шире друштвене заједнице утиче на стварање једнаких могућности за све, уз поштовање различитости. 

Осим законске регулативе, то захтева и додатни напор да се мењају ставови о особама са инвалидитетом. Промена ставова и промена свести једног друштва озбиљан је корак који смо спремни да направимо уз помоћ свих Вас, уз помоћ заједнице особа са инвалидитетом, али и оних који то нису, јер само заједничким деловањем и међусобним прихватањем можемо утицати на свест и истински мењати свет.

Наша визија је Србија у којој се законске одредбе примењују, а принципи Универзалног дизајна поштују.

Наша мисија је оснаживање особа са инвалидитетом кроз конкретне акције јавног заговарања и инклузивног програма у циљу равноправног задовољавања потреба и жеља свих грађана и грађанки.

Skip to content