Mи Можемо Све

Државне институције

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

https://www.srbija.gov.rs

ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

http://ravnopravnost.gov.rs

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

https://www.ombudsman.rs

ТИМ ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА

https://socijalnoukljucivanje.gov.rs

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

https://www.minrzs.gov.rs

МИНИСТАРСВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ

https://www.minljmpdd.gov.rs

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

https://www.mos.gov.rs

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

https://mpn.gov.rs

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

http://mduls.gov.rs

Skip to content