Mи Можемо Све

Анкета

Републике Србија је потписала УН Конвенције о правима особа са инвалидитетом 17. децембра 2007. године.
УН Конвенцију о правима особа са инвалидитетом ратификована је 19. јула 2009 године.

 

УН Конвенција о правима особа са инвалидитетом један је од најзначајнијих докумената за особе са инвалидитетом и инвалидске организације. Пројекат „15 година од потписивања УН Конвенције – представљање остварених резултата и мапирање неопходних акција“ има за циљ да представи шта је све урађено на пољу остваривања права која произилазе из Конвенције са фокусом на остварене резултате у последњих пет година, као и да мапира неопходне акције које ће допринети побољшању положаја особа са инвалидитетом.

Ради остваривања тог циља молимо вас да издвојите 15 минута вашег времена и дате одговоре у наредном упитнику.
Skip to content